Chaplain Call

Mensahe mula kay Fr. Brian, ang Director ng Youth Alive

Muli ay nagkaroon tayo ng isang matagumpay na Youth Alive Summer Program. Habang aking binabasa ang mga komento sa mga YASP Evaluation Papers, napansin kong palaging nababanggit ang isang bagay.
 
Karamihan sa mga bata ay nagkomento tungkol sa Praise and Worship- kung paanong ito ay tunay na nakakapagpasigla at nakakapagbigay lakas ng loob na makapagpuri ng tunay sa Panginoon.

Naalala ko tuloy ang isang kuwento mula sa Gawa ng Mga Apostol (Kabanata 16) kung saan si San Pablo at si Silas ay nabilanggo at kung paanong natapon sila sa kalunos lunos na kalagayan kung saan sila'y nakalambitin habang nakatali ang kanilang mga kamay sa kadena. Sa kanilang pagkakakulong ay nagsimula silang magpuri sa Panginoon. Sa halip na sila ay magreklamo sa kasawiang kanilang natamo ay nakuha pa nilang magbigay puri sa Diyos. Sila ay gutom,nanlilimahid at tinuring na mga kriminal; ngunit nakita nila ang karanasan na iyon bilang isang pagkakataon upang makapgsakripisyo para sa Panginoon. Pinapurihan nila ang Diyos dahil sa pagkakataon na makapagdusa sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sinasabi sa atin ng kasulatan na isang hatinggabi habang sila ay nagpupuri, dumagundong ang kalangitan at yumanig ang lupa at ang dalawang bilanggo ay nakatakas mula sa pagkakakadena.Anong kapangyarihan mayroon ang pagpupuri sa Panginoon?

Sa nakaraang YASP ay ilang ulit din akong naantig sa aking pagdalo sa Praise and Worship ng mga kabataan. Sa kabila ng mga problemang kanilang hinaharap at sa mag isyu na kanilang pinagdadaanan, kayang kaya pa rin nilang papurihan ang Panginoon. Sa YASP 2010, yumanig ang lupa at maraming buhay ang nabago. Kumawala ang mga kabataan sa kanilang mga kadena at sila ay napalaya upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon.

Ipinapanalangin kong mabigyang-inspirasyon ka ng Espiritu Santo upang papurihan ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa halimbawa ni San Pablo (1Thes 5:16-18). Habang tayo'y nagbabalik sa kanya bilang ating lakas at tanggulan, ating makikita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Nagagalak ang Panginoon sa mga taong pinapupurihan ang Kanyang Ngalan!

Fr Brian Steele MGL
 Director - Youth Alive!

 

 

YA Chat
 
Makipagusap na sa mga
Youth Alive-ers na online din!
Bumisita sa

YA Chat Room
Advertisement
 
Oktubre
 
Okt 24, 2010
YA General Gathering

Pumunta sa "Programs and Events"
Navigation para sa
karagdagang impormasyon.
Missionaries of God's Love
 
Tinatawag ka ba sa Religious Life (Pagpapari o Pagmamadre?)
Bisitahin ang Official Website ng
Missionaries of God's Love!

 
Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=